نصب

پس از اینکه تست پذیرش کارخانه انجام شد و نماینده ی کلاینت تائید کرد که تجهیزات به درستی و طبق قرارداد کار می کند وارد فاز نصب و راه اندازی می شویم.

مهندسین ما تمام تجهیزات را نصب کرده و سیستم را آماده انجام کار می کنند.