PIC

شرکت پرشیا شیدک رایا از زمان تاسیس آن در سال ۱۳۸۲ راه بسیاری را طی کرده  است. در آغاز شاید فکر نمی کردیم که بتوانیم به این زودی نام خود را به عنوان شرکتی موفق، متعهد و پرتلاش در یکپارچه سازی سیستمهای مخابراتی در صنعت نفت و گاز مطرح کنیم. اکنون کارفرماها برای یافتن بهترین و قابل اطمینان ترین سیستمهای مخابراتی برای صنعت خود، نیاز ندارند که نگاه به خارج از مرزها داشته باشند. رایا با گروه کوچک اما متعهدی شروع به کار کرد و به سرعت سرمایه انسانی خود را به بیش از صد نفر رساند. برای انتخاب بهترینها، شرکت ما به دقت بر روی متقاضیان مختلف مطالعه کرد و از بین آنها افراد متخصص، متعهد، پر تلاش و با انگیزه را برای پیوستن به این شرکت رو به رشد انتخاب کرد. اگر تلاش و تعهد تک تک این افراد نبود رایا به جایگاه کنونی نمی رسید. مهندسین ما با انگیزه تمام، پروژه های مختلف را به صورت تیمی بررسی می کنند و به بهترین راهکارهای مورد نظر کارفرما می رسند. با اینکه راه بسیاری را پیموده ایم، همچنان برای تعالی و پیشرفت بیشتر، روز به روز تلاش خود را افزایش می دهیم

Apply  درخواست برای کار در رایا

ارزش‌های اصلی رایا:

۱

تعالی

۲

سرعت عمل

۳

رفتار متعادل

۴

احترام به ذینفعان و مواجه مسئولانه

باور به تعالی، سرعت عمل، رفتار متعادل، احترام به ذینفعان و مواجه مسئولانه ارزشهای چهارگانه شرکت ما می باشند.

تیم مدیریتی رایا

مهدی کریمی

رئیس هیات مدیره

 

اصغر رستمی

نایب رئیس هیات مدیره

 

حسن کریمی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 

محمد ایروانی

سهامدار اصلی