چشم انداز:

پیشرو در یکپارچه سازی سیستمها

ماموریت:

ارائه  دهنده راهکارهای یکپارچه سازی سیستم های مخابراتی، فناوری اطلاعات و اتوماسیون  صنعتی متمرکز در صنایع نفت، با تکیه برتجارب گسترده، دانش سازمانی و سرمایه های انسانی هوشمند همواره تلاش مینماید جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود بعنوان یک شریک مطمئن، خدمات بهنگام و کیفی مطابق با استانداردهای روز دنیا و همسو با توسعه فن آوری ارائه نماید.