Oil & Gas

نیاز صنایع نفت و گاز به خدمات مخابراتی در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. لزوم استفاده از داده ها برای انجام فعالیتهای پیچیده، وجود فرایندهای کاری که احتیاج به هماهنگی بالا بین مکانهای مختلف در دریا و خشکی دارند و نیاز به استفاده از اطلاعات در لحظه برای اتخاذ تصمیمات به موقع در این صنعت موجب شده است که ایجاد بستر لازم برای کسب و انتقال این داده های متنوع و تأثیرگذار از طریق یکپارجه سازی سیستمهای مخابراتی از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. این چالش مخابراتی با لزوم قابلیت پشتیبانی از دامنه های متعدد عملیاتی (اکتشاف، توسعه، تولید و پایین دست) که در بسیاری از موارد در مناطق سخت محیطی واقع شده اند، پیچیده تر شده است. به این جهت و به دلیل ... چرا که عواقب از دست رفت ارتباط، حتی برای مدت کوتاهی قابل ملاحظه است، حوزه نفت و گاز نیاز به راهکارهای ارتباطی و مخابراتی دارد که قابل اتکا، مقاوم و مداوم باشند،. به متطور فائق آمدن ذی نفعان موثر در صنایع نفت و گاز به سازمانهای کارآ در یکپارچه سازی ... احتیاج دارند که راهکارهای مخابراتی مورد لزوم آنها را به صورت روزآمد با پیشرفته ترین و بهترین فناوریهای موجود در بازار ارائه  نماید و مهمتر آنکه این راهکارهای پراکنده را به صورت یک سیستم مخابراتی یکپارچه تحویل دهد.

شرکت پرشیا شیدک رایا با بهره گیری از بهترین مهندسین مخابرات و ایجاد تیم مهندسی کارآ می تواند راهکارهای مخابراتی یکپارچه، مناسب و پیشرفته را طراحی و راه اندازی کند.  مدیریت پروژه به منظور اجرای پروژه های واگذاری و حصول اطمینان از انطباق زمان و کیفیت پروژه از فرآیندهای تخصصی شرکت میباشد که با بهره گیری از کارشناسان مجرب و سیستمهای مدیریت پروژه به مناسبترین شکل محقق میگردد. گروه خرید این شرکت از طریق شبکه سازی مناسب و ارتباط با بهترین تامین کنندگان داخلی و خارجی تجهیزات مورد نیاز را با قیمت مناسب و رقابتی تهیه میکند.