‌ 

امروزه ارتباطات در تمام صنایع و به خصوص صنعت نفت و گاز نیازی حیاتی است. کارفرمایان فعال در این صنعت، خواهان خدمات ارتباطی با کیفیت عالی از شرکتهای مورد اعتماد هستند. این شرکتها باید بتوانند مبتنی بر دانش و تجارب خود علاوه بر همکاری در تعیین سیستمهای ارتباطی پاسخگوی کلیه نیازهای آنها باشند. پیچیده تر شدن فعالیتهای صنعتی و نیازهای اطلاعاتی آنها در محیطی که مستلزم ایجاد اتصال و ارتباط نقاط متعددی در دریا و خشکی است، تقاضا برای خدمات ارتباطی را به شدت افزایش داده است. موضوع ارتباط بدون تاخیر و اتصال مستمر از چالشهای جدی مطرح در حوزه مخابرات صنایع نفت و گاز است که تنها شرکتهایی که تجربه، دانش فنی و تعهد کافی در این زمینه داشته باشند می توانند از عهده این مهم برآیند. راهکارهای فنی ارائه شده در این حوزه می بایست قابل اتکا و مقاوم در مقابل شرایط سخت محیطی باشد. از دست رفتن ارتباط و اطلاعات موضوعی است که به هیچ وجه نباید اتفاق بیفتد چرا که عواقب آن برای این شرکتها غیر قابل قبول است.

شرکت پرشیا شیدک رایا با بهره گیری از بهترین مهندسین مخابرات و ایجاد تیم مهندسی کارآ می تواند راهکارهای مخابراتی یکپارچه، مناسب و پیشرفته را طراحی و راه اندازی کند. مدیریت پروژه به منظور اجرای پروژه های واگذاری و حصول اطمینان از انطباق زمان و کیفیت پروژه از فرآیندهای تخصصی شرکت میباشد که با بهره گیری از کارشناسان مجرب و سیستمهای مدیریت پروژه به مناسبترین شکل محقق میگردد. گروه خرید این شرکت از طریق شبکه سازی مناسب و ارتباط با بهترین تامین کنندگان داخلی و خارجی تجهیزات مورد نیاز را با قیمت مناسب و رقابتی تهیه میکند. رایا از شروع مطالعات مفهومی، در جریان انجام کارهای مهندسی، خرید و ساخت و را اندازی و تا پایان دوره تضمین در کنار کارفرما قرارگرفته و با تعهد و تخصص کامل پروژه های ایجاد سیستمهای یکپارچه مخابراتی را به صورت یکجا (مهندسی، کالا و ساخت) به انجام می رساند.